جهان ادراک

خلاصه

ادراک و شناخت، ارتباط قوی و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. با عنایت به تأثیری که این سیستم‌ها بر یکدیگر اعمال می‌کنند یافتن توضیحی بر نحوه‌ی برهم‌کنش بازنمایی‌های ادراکی و شناختی مهم می‌نماید. شباهت‌های مذکور شاید در وجوه بصری ادراک، برجسته‌تر به نظر برسند اما می‌توان استدلال نمود که ساختار فضایی زیربنای بازنمایی شیءِ بصری، گواهی بر ساخت‌یافتگی است؛ خاصیتی که به عنوان مشخصه‌ی بازنمایی‌های شناختی گزاره‌ای در نظر گرفته می‌شود و از محدوده‌ی شیءِ بصری فراتر می‌رود. ساخت‌یافتگی به این اعتبار، نه تنها ویژگی بازنمایی‌های زبان-گون بلکه از ویژگی‌های بازنمایی سازمان‌یافته‌ی فضا و هندسه بوده و از محل این درهم‌تنیدگی است که آشنایی‌زدایی رخ می‌دهد و جسم که خود جزئی از محیط است کانال‌ها و ظرفیت‌های ادراکی را از محل تجربه‌ی زیسته و بدنمندی، در اختیار می‌گذارد.

200,000 تومان

جزئیات کتاب

عنوان اصلی

‭‭The World Of Perception

برگردان

محسن رشیدی نیا

صفحات

119 صفحه

نشر

ذهن آبی

زبان

فارسی

ISBN

978-622-97480-6-0

ویراست

اول

قطع

رقعی

طراحی جلد

علی رحمتی

چاپ اول

1401

درباره نویسنده

موریس مرلئو پونتی (Maurice Merleau-Ponty)

موریس مرلئو پونتی (Maurice Merleau-Ponty)

از مطرح‌ترین پدیدارشناسان قرن بیستم بود. او از پژوهش‌های هوسرل فراتر رفت و نشان داد که دوگانگی سوژه و ابژه در کار نیست. شاخه اصلی کار او، پدیدارشناسی ادراک، یکی از سه سنت مهم در پدیدارشناسی محسوب می‌شود. وی در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ در سوربن به تدریس روانشناسی کودک و تعلیم و تربیت مشغول شد. در سال ۱۹۵۲ استاد فلسفه در کلژ دو فرانس شد، وی جوانترین فردی بود که به این امکان دست یافته بود. او می‌کوشید تا هم در زندگی و هم در فلسفه خویش، توازنی میان روانشناسی و فلسفه برقرار کند. در کنار تدریس، مرلو پونتی سردبیر مجله سیاسی دوران مدرن، از زمان پیدایش آن در سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲ بود. وی در جوانی آثار کارل مارکس را مطالعه کرده بود. سارتر عنوان کرده بود که مرلو-پونتی وی را به یک مارکسیست تبدیل کرده بود. دوستی بین این دو بر سر اختلاف نظر بر سر کمونیسم به پایان رسید. مرلو-پونتی در سال ۱۹۶۱، در سن پنجاه و سه سالگی در حالی که خود را برای تدریس در کلاسی در مورد دکارت آماده می‌کرد بر اثر سکته مغزی از دنیا رفت.

مرلئو-پونتی این گفتارها را که به منظور اجرا و پخش در یک سری از برنامه‌های رادیویی، نوشته و تدارک دیده بود در سال 1948 تحویل و ارائه نمود. مباحث با نظر و تدبیر مرلئو-پونتی سامان می‌یافتند تا سری‌هایی منطبق بر آنچه که وی از حیث موضوع، عنوان و ترتیب ارائه، مناسب می‌دید شکل گیرند:

1- جهان ادراک و جهان علم؛

2- سیاحتی در جهان ادراک: فضا؛

3- سیاحتی در جهان ادراک: ابژه‌های حسی؛

4- سیاحتی در جهان ادراک: زندگی حیوانی؛

5- انسان از منظر بیرونی؛

6- هنر و جهان ادراک؛

7- جهان کلاسیک، جهان مدرن.

ویرایش پیش روی شما مبتنی بر صفحات تایپ‌شده‌ی مرلئو-پونتی و بنابراین دارای نظم و طرح مورد نظر وی است. مرلئو-پونتی در بخش قابل توجهی از برنامه‌های ضبط‌شده، به متن دست‌نوشته‌ی خود وفادار بوده است.

وی به واسطه‌ی ترکیب شیوه‌ا‌ی از تفکر در مورد ساختارهای اساسی زندگی بشر با تأملاتی در باب هنر، ادبیات و سیاست، طرحی نو را برای حوزه‌ی فلسفه در انداخت. وی به راحتی از درونمایه‌های فلسفی، معبری را به سیاست و هنر به ویژه نقاشی می‌گشود. تأکید وی بر نقاشی، جای تأمل و درنگ دارد؛ چرا که ابزاری مناسب جهت نمایش دیدگاه‌های فلسفی‌اش بود. نتیجه، متن مختصری است که بهترین مقدمه‌ی ممکن را برای فلسفه‌ی مدنظر او فراهم می‌کند؛ به خصوص که این متن مختصر، متأثر از متن بسیط‌تر و پیچیده‌تری است که در سال 1945 منتشر گردیده بود:  «پدیدارشناسی ادراک»